Bachelor in Smart Design
Bachelor in Digital Art Creation

Objectius

Els objectius específics d’aquesta especialització del Bachelor són:

-    Processos creatius i de desenvolupament d’imaginaris visuals vinculats a indústries creatives i de l’entreteniment.
-    Coneixements tècnics per al desenvolupament de la direcció artística de projectes creatius en entertaiment design.
-    Bases metodològiques per al desenvolupament de projectes en aquest àmbit. Pipelines i processos creatius.
-    Storytelling, i construcció narrativa com a base per a la creació de continguts digitals.