Màsters
en Innovació de les Indústries Tèxtils (Oficial)

Pla d'estudis del Màster en Innovació de les Indústries Tèxtils

Estructura del Màster en Innovació de les Indústries Tèxtils

El màster s’estructura a través de 5 mòduls obligatoris, un d’ells de 8 ECTS optatius i del Treball de Fi de Màster, de 10 ECTS. En la seva totalitat té 60 crèdits ECTS, a cursar en un any acadèmic.
La modalitat d’estudis és presencial i amb dedicació plena. S’estima que les classes teòriques i pràctiques professionals suposen 40 hores de dedicació setmanal.


El model metodològic que desenvolupa el màster és l’anglosaxó. Es a dir, no existeixen pràctiques externes en empreses, sinó que una de les activitats formatives en cadascuna de les assignatures és una estada de pràctiques a l’empresa, on l’estudiant tindrà un contacte real i professional sobre els coneixements teòrics impartits a l’aula pel docent universitari. Cadascuna d’aquestes estades es realitzarà en un departament diferent de l’empresa segons l’assignatura que s’estigui desenvolupant en aquell moment.