Màsters
en Assessoria d’Estilisme, Imatge i Comunicació

Titulació del Màster en Assessoria d'Estilisme, Imatge i Comunicació

Un cop finalitzat el Màster en Assessoria d'Estilisme, Imatge i Comunicació, aquells alumnes que posseeixin un títol universitari propi o oficial espanyol, o titulacions estrangeres equivalents, podran sol·licitar el títol universitari del Màster expedit per la Universitat Ramon Llull.

Els alumnes que no poseeixen una titulació universitaria obtindran el títol de Diploma d'Extensió Universitària expedit per ESDi.