Màsters
en Assessoria d’Estilisme, Imatge i Comunicació

Pla d'estudis del Màster en Assessoria d'Estilisme, Imatge i Comunicació

Els mòduls del màster s’organitzen entorn a 6 àrees

Àrea de contextualització de l'entorn (5 crèdits).
El món en el tercer mil·lenni. Sociologia de moda. La internacionalització de la  moda, processos creatius i estructura de la indústria de la moda.

Àrea de assessoria d'imatge: Cicle de vida i components (5 Crèdits)  
La imatge personal i corporativa, tècniques iconològiques. El procés de creació en  la col•lecció de moda. Anàlisi i determinació de tendències i direcció  creativa.

Àrea de comunicació en la societat global (10 crèdits)  
Teoria de la comunicació en la societat global. Comunicació persuasiva de les corporacions. Comunicació de moda: La publicitat i estratègia dels mitjans. Fashion Marketing. Anàlisis del consumidor, màrqueting digital. Tècniques i processos. El dossier de premsa: Contingut i destinataris. El showroom de moda.

Àrea de psicologia i percepció (4 crèdits)
Intel·ligència i Intuïció. Branding Personal

Àrea d'Estilisme i imatge (14 crèdits)  
L'estilista : Missió i funcions. El procés creatiu en el marc de l'estilisme de moda. Estilisme. Fotografia i moda.

Àrea de de protocol  i producció d'esdeveniments (5 crèdits)
Protocol personal i Institucional. Producció i gestió d'esdeveniments.

Projecte final de màster (15 crèdits)
Els estudiants realitzaran al final del Màster un projecte en el qual hauran d'aplicar tots els aspectes considerats en els diferents mòduls. Aquest projecte ha de realitzar una contribució substantiva, tant professional com a conceptual, al camp de la imatge, l'estilisme i la comunicació. El projecte és dirigit per professors i professionals de la moda i la imatge.

Seminaris (2 crèdits)
WorkShop Estilisme i Imatge personal: Maquillatge, perruqueria, indumentària i complements. Moda i cine.

WorkShop Creativitat: El procés creatiu vs improvisació creativa. Personal Shopper.

WorkShop d'Estilisme i Imatge personal: Maquillatge, perruqueria, indumentària i complements.